Δελτία Τύπου

Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αποφοίτων 2023 - Έναρξη συλλογής δεδομένων
Εθνική Έρευνα Εργοδοτών 2023 - Έναρξη συλλογής δεδομένων
Συνέδριο “Connecting Higher Education with Labour Market: Building the Future-Ready Workforce” – 9 & 10 Μαΐου 2024