Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αποφοίτων 

Ο Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αποφοίτων (CYGraduates) θα συλλέγει υψηλής ποιότητας δεδομένα σε ετήσια βάση από όλους/ες τους/τις απόφοιτους/ες των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου σχετικά με την επαγγελματική και κοινωνική τους πορεία μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισής τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, ο Μηχανισμός θα συλλέγει δεδομένα κάθε έτος από δύο ομάδες αποφοίτων επιπέδων 5, 6 και 7 στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων: α) απόφοιτους/ες ένα χρόνο μετά την αποφοίτηση τους (T+1) και β) απόφοιτους/ες πέντε χρόνια μετά την αποφοίτηση τους (T+5). Η συλλογή δεδομένων γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου σε δύο γλώσσες (Ελληνική και Αγγλική) και αφορά σε πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες των αποφοίτων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση, τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, τις δεξιότητες που απέκτησαν, τη διεθνή κινητικότητα και τις εμπειρίες τους από την είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων θα συμβάλει:

  • στην πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας δεδομένα για τους/τις απόφοιτους/ες σε σχέση με την επαγγελματική και κοινωνική πορεία τους μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης τους στην Ανώτερη Εκπαίδευση, τα οποία θα είναι συγκρίσιμα με μέσους όρους σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • στην παροχή καλύτερης επαγγελματικής πληροφόρησης και καθοδήγησης σε μαθητές/τριες και φοιτητές/τριες,
  • στην αξιοποίηση των δεδομένων για αναθεώρηση υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) και στην καλύτερη διασύνδεση τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,
  • στον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών ή και νέων ευέλικτων προγραμμάτων (π.χ. μικροδιαπιστευτήρια) με σκοπό την επανακατάρτιση (reskilling) και αναβάθμιση των δεξιοτήτων (upskilling).

Στο πλαίσιο του έργου “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”, θα διεξαχθούν πέντε κύκλοι συλλογής δεδομένων (2022-2026) του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων.

Πρώτος Κύκλος (2022)

Ο πρώτος κύκλος του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων απευθυνόταν σε αποφοίτους/ες των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 και 2020-2021. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε την περίοδο ΦεβρουαρίουΜαρτίου του 2023.

Περισσότερες πληροφορίες για τον πρώτο κύκλο μπορείτε να βρείτε εδώ 

Η έκθεση με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου βρίσκεται εδώ

2022

2023

Δεύτερος Κύκλος (2023)

Ο δεύτερος κύκλος του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων απευθύνεται σε απόφοιτους/ες των ακαδημαϊκών ετών 2017-2018 και 2021-2022. Η συλλογή δεδομένων θα πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2023.

Όλοι οι κύκλοι Συλλογής Δεδομένων (2022 – 2026)

Η συλλογή δεδομένων του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων πραγματοποιείται το Φθινόπωρο κάθε έτους.

Όλοι οι κύκλοι συλλογής δεδομένων του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο αυτού του έργου θα απευθύνονται σε απόφοιτους/ες των ακόλουθων ακαδημαϊκών ετών:

  • 1ος κύκλος (έτος 2022): Απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2016-2017 (Τ+5) και 2020-2021 (Τ+1).
  • 2ος κύκλος (έτος 2023): Απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2017-2018 (Τ+5) και 2021-2022 (Τ+1).
  • 3ος κύκλος (έτος 2024): Απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2018-2019 (Τ+5) και 2022-2023 (Τ+1).
  • 4ος κύκλος (έτος 2025): Απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2019-2020 (Τ+5) και 2023-2024 (Τ+1).
  • 5ος κύκλος (έτος 2026): Απόφοιτοι/ες των ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 (Τ+5) και 2024-2025 (Τ+1).
 
 

2022 - 2026

2001

Legal Support

Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida.