Εθνική Ερευνά Εργοδοτών

Η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών (CYEmployers) αποσκοπεί στο να εντοπίσει και να καταγράψει τους διάφορους τύπους αναντιστοιχίας δεξιοτήτων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας καθώς επίσης και να προβλέψει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και προσόντα. Απώτερος σκοπός να σχεδιαστούν οι κατάλληλες πολιτικές και η ανάπτυξη προγραμμάτων επανακατάρτισης (reskilling) και αναβάθμισης δεξιοτήτων (upskilling) για την αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών.

Για τον σκοπό αυτό η Εθνική Έρευνα Εργοδοτών θα συλλέγει δεδομένα από εργοδότες του Ιδιωτικού, Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και από όλους τους τομείς της Κυπριακής οικονομίας για τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες. Η συλλογή των δεδομένων γίνεται μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου.

Η μεθοδολογία της έρευνας και ο σχεδιασμός του ερωτηματολογίου γίνεται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Warwick και συγκεκριμένα με το Institute for Employment Research.

Στο πλαίσιο του έργου “Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών”, θα διεξαχθούν συνολικά τρεις κύκλοι συλλογής δεδομένων.

Πρώτος Κύκλος (2023)

Ο πρώτος κύκλος συλλογής δεδομένων αναμένεται να πραγματοποιηθεί το Φθινόπωρο του 2023.

2023

2015

Second cycle (2026)

The second cycle of the Eurograduate survey (2026) is expected to be held in 2026 with the participation of approximately 80% of European countries.

Mexico Branch

Eorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2020

2001

Legal Support

Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida.