Το Έργο

The Project

Το ερευνητικό έργο της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) με τίτλο “Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών”, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου με τίτλο «Αντιμετώπιση αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ Εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας», το οποίο έχει λάβει χρηματοδότηση από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Άξονας 5.1).

Το έργο της ΔΑΕ έχει πέντε βασικούς στόχους:

  1. τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη υποδομής και την υλοποίηση ενός Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης για τη διαχρονική συλλογή υψηλής ποιότητας δεδομένων από τους/τις απόφοιτους/ες όλων των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου,
  2. τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη υποδομής και την υλοποίηση μίας διαχρονικής Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών για τη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε γνώσεις, δεξιότητες και προσόντα
  3. τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων Eurograduate (2022 και 2026).
  4. την ανάπτυξη μίας δυναμικής πλατφόρμας με σκοπό τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις τρεις έρευνες σε διάφορους φορείς.
  5. την επιμόρφωση του προσωπικού της ΔΑΕ και στην ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής για τη διαχρονική εφαρμογή των τριών ερευνών (Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων, Παγκύπριας Έρευνας Εργοδοτών και Eurograduate) μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Οι τρεις έρευνες θα παρέχουν δεδομένα σε διαχρονική βάση και θα συμβάλλουν στον σχεδιασμό πολιτικών και στη λήψη αποφάσεων με στόχο τη μείωση της αναντιστοιχίας που παρατηρείται ανάμεσα σε δεξιότητες/ακαδημαϊκά προσόντα και απασχολησιμότητας, την καλύτερη πρόβλεψη των αναγκών της εργασίας όσον αφορά στα ακαδημαϊκά προσόντα και απαιτούμενες δεξιότητες, καθώς και τη βελτίωση της διασύνδεσης του Εκπαιδευτικού Συστήματος με την αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο έχει διάρκεια 5 χρόνια (2022-2026) και ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία PricewaterhouseCoopers (PwC) Cyprus μετά από διαδικασίες ανοικτής πρόσκλησης στο eProcurement.

Happy Clients

brand-1
brand-4
brand-3
brand-2
brand-6
brand-5

Happy Clients

brand-1
brand-4
brand-3
brand-2
brand-6
brand-5

We Setup The Finest Business Model For Road To Success

Startup Story

Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

2010

2015

Our History

Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida.

Mexico Branch

Eorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

2020

2001

Legal Support

Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida.