Νέα

Εθνική Έρευνα CyGraduates – Βελτιώνοντας τη Διασύνδεση Ανώτερης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για τη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με τη αγορά εργασίας υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (CyGraduates) στο πλαίσιο του έργου που έχει προτείνει και έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”.

Διαβάστε Περισσότερα

Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) – 2ος κύκλος Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων 

Οι ομάδες έργου της PwC και του ΥΠΑΝ διεξάγουν τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου στις 7 Δεκεμβρίου 2023, μεταξύ 10:00 π.μ. και 11:30 π.μ.,

Διαβάστε Περισσότερα

Δημοσίευση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι η έκθεση με τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων (2022)

Διαβάστε Περισσότερα