Δημοσίευση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων του πρώτου κύκλου του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ανακοινώνει ότι η έκθεση με τα Προκαταρκτικά Αποτελέσματα του πρώτου κύκλου του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων (2022) είναι διαθέσιμη σε αυτό το σύνδεσμο.

Related Posts