Εθνική Έρευνα CyGraduates – Βελτιώνοντας τη Διασύνδεση Ανώτερης Εκπαίδευσης και Αγοράς Εργασίας

Η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) στο πλαίσιο του στόχου που έχει θέσει για  τη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με τη αγορά εργασίας υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά την Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (CyGraduates) στο πλαίσιο του έργου που έχει προτείνει και έχει περιληφθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τίτλο “Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”.

Η έρευνα CyGraduates

Η έρευνα CyGraduates αποσκοπεί να παρέχει δεδομένα σε διαχρονική βάση για την είσοδο των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου στην αγορά εργασίας, τις εμπειρίες φοίτησής τους, τις δεξιότητες που απέκτησαν καθώς και για τη διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Στη βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης θα είναι σε θέση να αναθεωρήσουν το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία υφιστάμενων Προγραμμάτων Σπουδών αλλά και να προσφέρουν νέα Προγράμματα Σπουδών, ώστε οι απόφοιτοι/ες να διαθέτουν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του πρώτου κύκλου της εν λόγω έρευνας έχουν ήδη δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του έργου.

Ποιοι συμμετέχουν στον δεύτερο κύκλο της CyGraduates;

Σε αυτό τον δεύτερο κύκλο της έρευνας συμμετέχουν:

  • Απόφοιτοι/ες από όλα τα Ιδρύματα Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου
  • Απόφοιτοι/ες οι οποίοι/ες αποφοίτησαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018 και 2021-2022
  • Απόφοιτοι/ες από Προγράμματα Σπουδών που οδήγησαν στην απόκτηση ενός εκ των ακόλουθων Τίτλων Σπουδών: Πιστοποιητικού, Διπλώματος, Ανώτερου Διπλώματος, Πτυχίου ή Μεταπτυχιακού.
  • Απόφοιτοι/ες όλων των τύπων φοίτησης (π.χ. πλήρους φοίτησης, μερικής φοίτησης, εξ αποστάσεως).
  • Απόφοιτοι/ες όλων των εθνικοτήτων
  • Απόφοιτοι/ες που είτε διαμένουν εντός είτε εκτός Κύπρου
Συλλογή Δεδομένων -Πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο

Τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2024 θα γίνεται η συλλογή των δεδομένων μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Η πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του έργου ή χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σύνδεσμο που έχει αποσταλεί με email ή sms σε όλους/όλες τους/τις απόφοιτους/ες των πιο πάνω ακαδημαϊκών ετών από το Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης από το οποίο αποφοίτησαν. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 10-12 λεπτά. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οι απόφοιτοι/ες θα λάβουν ένα μικρό δώρο και επίσης  θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κλήρωση για να κερδίσουν μεγαλύτερα δώρα (αεροπορικό εισιτήριο, διαμονή σε ξενοδοχεία και δωροεπιταγές).

Σημαντικότητα έρευνας

Η συμβολή των αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης στην έρευνα CyGraduates κρίνεται πολύ σημαντική για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης,  την καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων που αποκτούνται από την Ανώτερη Εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τη διαμόρφωση καλύτερων προοπτικών απασχόλησης για τους/τις απόφοιτους/ες Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της έρευνας

Ενημερωθείτε για την εξέλιξη της έρευνας και τα αποτελέσματα της μέσω των λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook: here και Instagram: here)

Related Posts