Συνέδριο “Connecting Higher Education with Labour Market: Building the Future-Ready Workforce” – 9 & 10 Μαΐου 2024

Στοχεύοντας στη βελτίωση της διασύνδεσης της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου με την αγορά εργασίας, η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε συνεργασία με την PwC Κύπρου, διεξαγάγει το συνέδριο με τίτλο “Connecting Higher Education with Labour Market: Building the Future-Ready Workforce”.

Το εν λόγω συνέδριο διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τίτλο «Ανάπτυξη Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων και Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εθνικής Έρευνας Εργοδοτών» (“Development of a National Graduate Tracking Mechanism and Design and Implementation of an Employers’ Skills Survey”). Το έργο σχεδιάστηκε με σκοπό να ανταποκριθεί στις συστάσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο διάφορων ευρωπαϊκών εκθέσεων πολιτικής για την Κύπρο, σχετικά με την ύπαρξη αναντιστοιχιών σε δεξιότητες ανάμεσα στο εκπαιδευτικό σύστημα και την αγορά εργασίας.

Το συνέδριο αποσκοπεί στο να παρουσιάσει:

  • τις δύο εθνικές έρευνες, Εθνική Έρευνα Παρακολούθησης Αποφοίτων και Εθνική Έρευνα Εργοδοτών, που διεξάγονται στο πλαίσιο του έργου της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και
  • καλές πρακτικές από το εξωτερικό σε σχέση με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από αντίστοιχες έρευνες για τη λήψη αποφάσεων και χάραξη πολιτικής με στόχο τη διασύνδεση της Ανώτερης Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Το συνέδριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη, 9 και την Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024.

Συγκεκριμένα:

  • την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024 (δια ζώσης μόνο με προσκλήσεις)
    Το Συνέδριο απευθύνεται σε αξιωματούχους του Δημόσιου/Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και εκπροσώπους εργοδοτών και θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της PwC Κύπρου (Δημοσθένη Σεβέρη 43, 1080 Λευκωσία).
  • την Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 (δια ζώσης μόνο με προσκλήσεις και διαδικτυακά)
    Το Συνέδριο απευθύνεται σε εκπροσώπους των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και θα διεξαχθεί στα κεντρικά γραφεία της PwC Κύπρου (Δημοσθένη Σεβέρη 43, 1080 Λευκωσία). Τη συγκεκριμένη μέρα, στο συνέδριο θα είναι δυνατή και η διαδικτυακή συμμετοχή από όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες.

Σημειώνεται ότι, η γλώσσα διεξαγωγής του συνέδριου είναι η Αγγλική.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση ερωτημάτων, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με:

Κεντρικοί ομιλητές

Marek Bożykowski, Ph.D. (University of Warsaw & National Information Processing Institute)

Assistant Professor
Faculty of Sociology, University of Warsaw
Public Data Analysis Centre
Department of Formal Models and Quantitative Methods in Sociology
Email: mbozykowski@uw.edu.pl

National Information Processing Institute
Ministry of Science and Higher Education
Polish Graduate Tracking System

Mikołaj Jasiński, Ph.D. (University of Warsaw & National Information Processing Institute)

Assistant Professor
Faculty of Sociology, University of Warsaw
Public Data Analysis Centre
Department of Formal Models and Quantitative Methods in Sociology
Εmail: mikolaj.jasinski@uw.edu.pl

National Information Processing Institute
Ministry of Science and Higher Education
Polish Graduate Tracking System

Dorel Manitiu (Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea)

Project manager
Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
Viale A. Masini, 36 – 40126 Bologna
Email: dorel.manitiu@almalaurea.it
http://www.almalaurea.it

Valentina Conti (Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea)
Statistical analyst Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea Viale A. Masini, 36 – 40126 Bologna Email: valentina.conti@almalaurea.it http://www.almalaurea.it
Mag. Martin Unger (EUROGRADUATE Consortium)

Higher Education Research
Head of Research Group, Sprecher für Hochschulen
Institut für Höhere Studien (IHS), Vienna,
EUROGRADUATE Consortium
Email: martin.unger@ihs.ac.at

Related Posts