Τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΙΑΕ) – 2ος κύκλος Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων 

Οι ομάδες έργου της PwC και του ΥΠΑΝ διεξάγουν τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου στις 7 Δεκεμβρίου 2023, μεταξύ 10:00 π.μ. και 11:30 π.μ., κατά την οποία θα παρουσιαστούν μερικά προκαταρκτικά αποτελέσματα από τον πρώτο κύκλο της Εθνικής Έρευνας Παρακολούθησης Αποφοίτων, καθώς και οι αναμενόμενες ενέργειες από κάθε Ίδρυμα Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Related Posts